Ζητούμενο η μεταφορά της πολιτικής στο περιβάλλον.