Η Ε.ΓΕΩ. ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

Γίνε μέλος στην Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας

Επιθυμείς να εγγραφείς μέλος της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας για πρώτη φορά;

Σε ευχαριστούμε και σε καλωσορίζουμε στην Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας!

Μέλη μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Γεωγραφίας Πανεπιστημίων είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε Τμήμα Γεωγραφίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Γεωγραφία Σήμερα

 

Γεωγραφία είναι η επιστήμη που, κατά κύριο λόγο, πραγματεύεται την ανάλυση και ερμηνεία της σχέσης της κοινωνίας με το χώρο, τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Συνδέει ουσιαστικά το ανθρωπογενές με το φυσικό περιβάλλον, αναπτύσσει και ενδυναμώνει τη χωρική σκέψη και διαμορφώνει το χώρο μέσα στον οποίο εξελίσσονται οι κοινωνίες, επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.