Ενημερωτική συνάντηση με Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων