ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ